Arjan

karakteristiek herfsbeeld uit de Achterhoek.

Arjan Rittersma

Christen

De drijfveer in mijn leven is leven in dienst van God. Een proces van vallen en opstaan. Sommige mensen denken wel eens dat christenen het idee hebben dat ze het zelf beter doen en oordelen over anderen. Ik probeer juist steeds voor ogen te houden dat er geen verschil is tussen wat ik doe en wat andere mensen doen. Dus slechte dingen kunnen net zo goed door mij gedaan worden of hadden net zo goed door mij gedaan kunnen worden. Het mooie van het leven als christen is dat je weet dat er een uitweg uit de ellende is en dat die uitweg mij al cadeau is gedaan. Dat motiveert om in het leven te antwoorden, bijvoorbeeld door naar anderen om te zien

Vaak wordt geloven afgedaan als niet meer van deze tijd, wetenschappelijk achterhaald. Dat is echter een drogreden. De wetenschappelijke kennis over het ontstaan van het heelal is in alle gevallen een zaak van geloof, het ontbreekt ook de meest knappe geleerden aan bewijs over wat er in de ontstaansgeschiedenis van het heelal is gebeurd. Wilt u meer weten over de fascinerende vragen van geloof en (natuur)wetenschappelijke kennis, lees dan maar eens de boeiende publicaties van Cees Dekker (red.) en anderen in "En God beschikte een worm".

Kerkelijk ben ik actief in de Ooipoortkerk te Doesburg, een kleine maar bijzonder warme en op elkaar betrokken gemeente. U bent daar als gast en als toekomstig lid van harte welkom!

Werk

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat. Ik houd me vooral bezig met het behandelen van letselschadezaken voor slachtoffers. Dat doe ik al ruim 10 jaar en sinds 1 september 2008 vanuit mijn eigen kantoor Balans te Laag-Keppel. Het kunnen opkomen voor anderen bevalt mij daaraan, waarbij wat de Bijbel leert over hoe je met de zwakkeren/pechvogels van de maatschappij moet omgaan als motivatie dient. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:33), maar ook voorschriften als Numeri 5:7 waarin het over schadevergoeding gaat. 

 

 Wilt u over mijn werk meer weten, kijk dan op www.balansletselschade.nl.

 

Ook aan aanbevolen: www.asp-advocaten.nl, de vereniging van de gespecialiseerde letselschadeadvocaten die zich met hart en ziel inzetten voor het slachtoffer. Alleen zij zijn in staat alle aspecten van de letselschadezaak voor de benadeelde te behandelen. Advocaten hebben alle middelen tot hun beschikking om de wettelijke mogelijkheden tot schadevergoeding daadwerkelijk te benutten. Aarzel niet en oriënteer u

 

Kijkt u ook eens bij 0800 Ongeval, een netwerk van betrouwbare specialisten waarbij het kantoor is aangesloten: http://www.0800ongeval.nl/

 

 

Abbaye de Fontenay             Sagesse                                                                   Koorgang van de Dom te Trier

E-mail:

Arjan is te bereiken via:

Arjan bereikt u op zijn werk via: 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS